Od ideje do ostvarenja
Firma "CBS" Banja Luka osnovana je 2011. godine sa ciljem da projektuje i napravi integrisani sistem upravljanja podacima koji bi prevashodno omogućio našim klijentima da brzo i efikasno rade unos potrebnih podataka i dokumenata, kao i upotrebu naprednih poslovnih izvještaja u realnom vremenu. U pomenuti sistem planirana je integracija knjigovodstvenog softvera i evidentiranje u realnom vremenu što bi našim klijentima omogućilo potrebnu knjigovodstvenu ažurnost i mnogo bržu obradu podataka, kreiranje izvještaja i donošenje odluka.

Planirane operacije realizovali smo vrlo uspješno, integrisali korisnike na "cloud" platformu i omogućili svima rad i pristup podacima sa bilo koje lokacije u svijetu. Uz tehničku i savjetodavnu podršku partnerske firme "Infocom računari" d.o.o. iz Banjaluke, napravili smo jedinstven sistem povezivanja korisnika sa bazama podataka, kao i integrisanje knjigovodstvenih i računovodstvenih operacija na jednom mjestu uz unos i evidentiranje poslovnih promjena u realnom vremenu. Kao rezultat dobili smo informacionu i poslovnu infrastrukturu koje su nam omogućile vrlo brz i efikasan rad na knjigovodstvenim i računovodstvenim evidencijama naših klijenata.
 
Nakon uspješnih 6 godina rada, nastavljamo da razvijamo sistem i podižemo nivo efikasnosti i sigurnosti na mnogo viši nivo.
Uskoro pripremamo mnogo novih informacija i mogućnosti za korisnike i partnere..
 
"CBS Complete Business Solutions"
"CBS Complete Business Solutions" s.p. Banja Luka, Vase Pelagića 21, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH, JIB: 4507908430001; ID: 507908430001;
Tel: +387 (0)51 434 470; 434 471; Fax: +387 (0)51 434 472; e-pošta: info@cbs.ba
Integrisane usluge
 

Podaci u oblaku

Infrastruktura sistema zasnovana je na tzv. "cloud" prinicipu.
 

Integracija rada svih korisnika

Unos, obrada podataka, knjigovodstvena evidentiranja i knjiženja su objedinjena radom svih učesnika u mreži.
 

Serversko čuvanje podataka

Svi podaci se čuvaju na pouzdanim serverima u okviru domaćih i evropskih data centara.
 

ERP rješenje sa naprednim izvještajima

Svi naši korisnici upotrebljavaju napredno ERP rješenje firme "DATALAB" Slovenija
 

Online razmjena podataka

Prenos podataka i informacija omogućen je putem svih savremenih kanala komunikacije radi bržeg i pouzdanijeg rada.
 

Zaštita pristupa i podataka

Pristup serverima je omogućen samo autorizovanim korisnicima, a čuvanje podataka i njihova rezervna kopija se radi svakodnevno.
 
Kontakt podaci

Možete nas pronaći i na adresi:

🖈 ADRESA
Ul.Vase Pelagića 21
78000 Banja Luka, Republika Srpska
BiH 

🕽 TELEFON
+387 (0)51 434 470; 434 471;
🕽 FAX
+387 (0)51 434 472

✉ E-POŠTA
info@cbs.ba